Ungdomsavdelningen

Brandkåren har en aktiv ungdomsavdelning. Barn som har fyllt 7 kan bli medlemmar, och man kan vara med i ungdomsavdelningen tills man fyllt 18 år. Alla barn och ungdomar som är intresserade av att lära sig nya färdigheter och är villiga att jobba i grupp är välkomna.

Avdelningen håller övningar varje måndag mellan klo 18.30 och 19.30. Övningarna besöks regelbundet av 10 – 20 ungdomar. Dessutom deltar avdelningens medlemmar i tävlingar och läger anordnade av brandkårer och brandkårsförbund.

Björn Granqvist fungerar som ledare för avdelningen med Sam Ståhlberg och Philip Ekström som viceledare. Dessutom fungerar äldre ungdomar som hjälpledare. Övningarna besöks också av alarmavdelningens manskap.

 

Kontaktuppgifter:

Björn Granqvist tel: 040-5396541, e-post: bjm-g@hotmail.com

Ungdomsavdelningens övningar: 

2019

2018

2017